# تاریخ_کرمان

یک بعد از ظهر درست مثل امروز بعد از ظهر

         تصویراوّل :         زمان: اواسط سال 1328خورشیدی         مکان: آموزشگاه گروهبانی کرمانمراسم تودیع فرمانده قبلی آموزشگاه برگزار شده و فرمانده جدید، ... ادامه مطلب
/ 50 نظر / 50 بازدید