هر ایرانی یک جلاد!

این روزها به خصوص از وقتی که عادت کرده ام تصاویری را نگاه کنم که استکبار کوردل(!)از مهرورزی برخی هموطنان عزیز ما نسبت به هم(کتک زدن یکدیگر!؟)در اینترنت نشان میدهد دائما به فکر جمله ای هستم که یکصد سال قبل یکی از همشهری های اندیشمند ما یعنی مرحوم"میرزا اقا خان کرمانی "گفته بود:«هر ایرانی به طور بالقوه قابلیت وتوانائی ان را دارد که به یک جلاد خونخوار تبدیل شود!» این صحبت میرزا اقا خان در واقع ترجمه ی معنوی جمله ی مشهور ان اندیشمند فرزانه ی غربی است که می گفت:«ادمیزاده گرگ ادمیزاده است»

/ 0 نظر / 28 بازدید