پست های ارسال شده در مرداد سال 1388

یک بعد از ظهر درست مثل امروز بعد از ظهر

         تصویراوّل :         زمان: اواسط سال 1328خورشیدی         مکان: آموزشگاه گروهبانی کرمانمراسم تودیع فرمانده قبلی آموزشگاه برگزار شده و فرمانده جدید، ... ادامه مطلب
/ 50 نظر / 50 بازدید

قضاوت تاریخ درباره زمامداری که به نوکرانش فرمان تجاوز جنسی به یک زندانی داد..

آغامحمدخان که در منزل یکی از ثروتمندان ِکرمان ،یعنی "حاج آقا علی"[از معدود بزرگان کرمان که حامی قاجارها به شمار ... ادامه مطلب
/ 58 نظر / 34 بازدید