هرگز به ریش بابایتان نخندید..!؟

لازم به توضیح است که شعر ادیب را از پاره های ایرانشناسی اثر استاد عزیزم پروفسور سید حسن امین نقل کردهام.ضمنا به زودی نظریات واشعار برخی روشنفکران وشاعران همشهری خودم پیرامون نظریه ی تکامل داروین رادریکی از پستهای ادبی-فلسفی خواهم نوشت.انشاءالله

/ 2 نظر / 13 بازدید
انوشه

با مزه ست .شعراش رو تاحالا نشنیدم .کاش ادامه اش رو همینجا میذاشتید .

م د

این مطلب قصد هیچ توهینی به بزرگان و ربطی به پدرها نداشت